Bảo hành

Kamita xin lỗi vì sự cố sản phẩm của quý khách bị hỏng và phải đi bảo hành.

Kamita sẽ khắc phục các sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo hành của sản phẩm.

Quý khách hàng sẽ được Bảo hành sản phẩm trong điều kiện còn thời hạn bảo hành của sản phẩm.

Hãy liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn bảo hành:
Email: info.kamita@gmail.com
Phone: 028 730 061 62