CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIÁC NGỘ
– Địa chỉ: 299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
– Điện thoại:  0903 687 810
– Email: info.kamita@gmail.com
– Thời gian hoạt động:
T2 – T6: 8h – 12h, 13h30-17h30
T7: 8h-12h

299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh