MỜI CỘNG SỰ

Đầu tiên, Kamita – Cộng đồng hạnh phúc xin gửi đến các bạn cộng sự lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công.

Với tâm nguyện xây dựng một cồng đồng tử tế chia sẻ yêu thương, chúng tôi muốn tìm những người cộng sự tâm huyết để xây dựng nên cộng đồng, cùng chia sẻ yêu thương.

Hiện nay cộng đồng Kamita đã được dẫn dắt bởi những người thầy, bậc minh sư, những mạnh thường quân và những người sẵn sàng hành động cống hiến dấn thân để xây dựng cộng đồng, loan tỏa giá trị sống tốt đẹp đến với xã hội.

Để xây dựng quỹ cho cộng đồng Kamita đã xây dựng hệ thống để đưa các sản phẩm mang tính giáo dục, phát triển bản thân và các khóa học từ những người thầy, vị minh sư để nâng cao trí tuệ, nội lực bên trong. Hệ thống này bất kỳ thành viên nào của cộng đồng có thể chia sẻ tới người dùng để góp phần tạo quỹ cho cộng đồng và tăng thêm thu nhập cho bản thân

>Đăng ký cộng sự<

Đôi nét về Kamita:

  1. Xây dựng cộng đồng sống tử tế và hạnh phúc càng ngày loan tỏa rộng rãi.
  2. Kết nối và loan tỏa các chương trình ý nghĩa về cộng đồng
  3. Kết nối các sản phẩm có tính chất giáo dục, đạo đức, thuận tự nhiên.

Quyền lợi khi trở thành cộng sự:

  1. Cống hiến để xây dựng đời sống cho bản thân tốt đẹp, cho xã hội cộng đồng
  2. Được gặp gỡ giao lưu với các anh chị đàn anh cùng tần số, và các người thầy nhân cách đạo đức tốt
  3. Được phép đưa các sản phẩm có giá trị tốt đẹp tới cộng đồng để bán gây quỹ, và được phép bán các sản phẩm của cộng đồng để có thu nhập và gây quỹ cho cộng đồng

Kamita chân thành cám ơn sự quan tâm & mong nhận được sự hợp tác từ các bạn

Email: info.kamita@gmail.com

Website: kamita.asia – kamita.shop

Trân trọng.